Historie

Doba před n. l. – Železářstvím se zde zabývali Bojové,
keltský kmen, který se usídlil v Čechách ve 4. Stol. Před naším letopočtem.
Z této doby pocházejí nálezy tavicích pecí a železných výrobků v okolí Loděnic
a Krušné hory.

Ruda byla zpracována na místě nálezu v takzvaných „vlčích“ nebo „kusových“ pecích.

8. stol. N. l.

první historická zpráva o dobývání a zpracování železa v pánvi
českého ordoviku (Hájkova kronika).
Z této doby pochází nálezy u Loděnic, Chýňavy a Nučic.
Ruda se zpracovávala v malých pecích za pomoci dřevěného uhlí a dmýchání vzduchu z kožených vaků.
Zpracovávala se ruda z výchozů, kde byla větráním uvolněna  a přeměněna v limonit.
Později byla hlavní pozornost věnována rudám červeným – krevelovým.

1861

počátek kutání v Chrustenicích. Kladenští železářstí podnikatelé, zastoupení
Janem Váňou, nálezcem kladenského uhelného ložiska, získali kutací povolení pro průzkum
železnorudného ložiska.

1863

kladenským podnikatelům byla propůjčena dvě dolová pole

1905

počátek těžby. Dobývalo se v lomu na úbočí vrchu Blejskava, severovýchodně od dnešních
Chrustenických strojíren.

1907

1.července zahájeny otvírkové práce na ložisku čistěním starých sledných štol, zvláště štoly
na nynějším 8. patře, a kopáním sledných rýh. Štola na 8.patře byla připravena pro budoucí těžbu a
byla vyražena patra nad 8.patrem. Přípravné práce zaměstnávaly 28 dělníků. Zahájena výstavba
provozních budov.

1908

16.února zahájena hlubinná těžba, postaveny pražící pece

1909

4.ledna zahájen provoz visuté lanové dráhy od dolu k nádraží Loděnice, kde byla vybudována
skládací stanice. 15.dubna byla hloubena z 8.patra v podloží ložiska úklonná těžní jáma až na úroveň 32.patra.
Jáma měla úklon 45o a říkalo se jí „Stará šachta“ nebo také „I. úklonná jáma“. 4.ledna narazena ruční doprava vytěženého materiálu od I. úklonné jámy koňmi.

1912

konečný počet pražících pecí dosáhl 34

1921

zahájeno ražení nové těžní jámy – tzv. „I.vlečná jáma“. Její úklon činil 14o, byla dlouhá 974 m
a vedla na 48.patro.


2. část historie