Historie

1924-1940

těžba dosahuje maxima
nejvíce rudy vytěženo v roce 1929 – celkem 281 000 tun.

1928

vybudována tzv. „Nová štola“, která nahradila „Starou štolu“ z roku 1908,
jako hlavní vstupní chodba
do dolu, I. vlečná jáma dána do plného provozu, odstavena „Stará šachta“.

1931

započato s těžbou II. Vlečné jámy ze 48. Patra na 72. Patro

1937

II. Vlečná jáma byla uvedena do provozu, dosáhlo se 80. Patra dolu – nejhlubšího patra

1945

důl znárodněn, přešel do nově vytvořeného národního podniku Středočeské uhelné a železnorudné doly v Kladně. Těžba dosáhla minima 32 600 tun.

1950

od 1.ledna byl důl začleněn pod správu národního podniku Železnorudné doly Nučice

1953

vytěženo 139 000 tun, od tohoto roku těžba stagnuje

1957

pozastaveno pražení v pecích

1958

od 1.ledna důl přešel pod správu národního podniku Železnorudné doly a hrudkovny Ejpovice

1965

23.6. v 11 h ukončení těžby. Z Chrustenického ložiska bylo podle odhadu vytěženo asi 7 771 709 tun. Podle horního zákona byl pro důl stanoven dobývací prostor o plošné výměře 122 ha 49 a 54 m2.Chrustenická šachta - videokoláž z historických fotografií


1. část historie